കൊറോണ വൈറസിനെ ഒരു പരിധി വരെ തടയാനായി; മെയ് മൂന്ന് വരെ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നീട്ടിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

കൊറോണ വൈറസിനെ ഒരു പരിധി വരെ തടയാനായി; മെയ് മൂന്ന് വരെ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നീട്ടിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി